TAEC
Image default
Dienstverlening

Afvalwaterzuivering

Afvalwaterzuivering is een belangrijk onderdeel van het waterschap. Afvalwaterzuivering is een proces waarbij het afvalwater wordt gezuiverd tot het schoon genoeg is om te lozen in wateren. Uit dit afvalwater worden organische en chemische afvalstoffen gezuiverd. Het zuiveren van afvalwater gebeurt met de doelstelling dat wanneer het water in rivieren, meren of zeeën wordt geloosd, het biologisch leven in deze wateren er geen last van heeft. Wanneer er teveel ongezuiverd afvalwater in deze wateren terecht zou komen, zou het biologisch evenwicht worden verstoord. Bij een verstoring van het biologisch evenwicht zouden bijvoorbeeld dieren die leven in deze wateren dood kunnen gaan. Om dit te voorkomen is afvalwaterzuivering nodig. Dit kan met verschillende installaties en processen.

 

Hoe ontstaat deze vervuiling?

Het spoelen van het toilet zorgt voor de meeste vervuiling van het afvalwater. In ontlasting en toiletpapier zitten organische stoffen, meststoffen, bacteriën en in sommige gevallen medicijnresten. Afvalwater bevat ook organische microverontreinigingen. Microverontreinigingen zijn hele lage concentraties van medicijnresten, resten van cosmetica en microplastics.

 

Het werkt het zuiveren van afvalwater?

Door mechanische afvalwaterzuivering wordt het grove afval uit het rioolwater gezeefd. Dit afval wordt naar de vuilstort afgevoerd. Hierna wordt het water biologisch gezuiverd met bacteriën. Deze bacteriën zuiveren het water verder door de aanwezige stoffen te gebruiken als voedsel of om de stoffen om te zetten naar minder schadelijke stoffen. Wat overblijft is slib in het gezuiverde water. Slib wordt vervolgens gescheiden van het gezuiverde water. Bij dit proces zakken de slibdeeltjes in het water naar de bodem van de tank, waarna ze hergebruikt kunnen worden.

Na het scheiden van het slib en het gezuiverde water is het water van zodanige kwaliteit dat het geen nadelige effecten heeft voor het biologische evenwicht. Het gezuiverde water is dan vrij van bijna alle organische vervuiling. Het nog aanwezige vuil dat nog afgebroken kan worden, wordt in de wateren zelf op natuurlijke manier verder afgebroken.