TAEC
Image default
Bedrijven

Een incassoprocedure opstarten

Wat moet u doen als de schuldenaar niet wil betalen?

Het komt helaas nog te vaak voor dat een bedrijf bij een ander bedrijf een product koopt, maar dat niet betaald. Wat u daaraan moet doen om toch uw geld te ontvangen, is vaak een lange weg. Op de eerste plaats zal u als schuldeiser een aanmaningsbrief sturen om de schuldenaar erop te wijzen dat hij het bedrag moet betalen, omdat de betalingstermijn is verstreken. Wanneer er ook daarop geen reactie komt, kan er een tweede aanmaningsbrief worden gestuurd, maar dan houdt het voor de schuldeiser op. Dan zal hij de zaak uit handen moeten geven om zijn geld te bemachtigen.

De mogelijkheden om uw geld te ontvangen

Wanneer het bedrijf dat moet betalen niet meewerkt, nadat u zelf de aanmaningsbrieven heeft verstuurd, dan gaat u als volgt te werk. U kunt op de eerste plaats een incassobedrijf inschakelen. Wanneer ook dat geen uitwerking heeft, dan zal de deurwaarder erop afgestuurd kunnen worden. Ondanks dat een deurwaarder weer meer zeggenschap heeft, is de kans groot dat de schuldenaar daar ook geen reactie op geeft. Dan kunt u als laatste redmiddel een incassoadvocaat erop afsturen. Incasso advocaten hebben veel middelen om te zorgen dat de schuldenaar zal moeten betalen. Staat uw bedrijf in Tilburg en ook dat van de schuldenaar dan zal de incasso Tilburg ook waarschijnlijk verlopen via een incasso advocaat die ook uit die regio komt.

De extra kosten

Steeds zal het geldbedrag dat betaald moet worden hoger worden. De aanmaningskosten van het bedrijf, dat het geld moet ontvangen, zijn de eerste extra kosten die het bedrag verhogen. In de brief van het incassobureau staan ook de buitengerechtelijke kosten die betaald moeten worden. Ook de werkzaamheden die door een deurwaarder worden gemaakt werken kostenverhogend. Wanneer er een incasso advocaat wordt ingeschakeld, zal het te betalen bedrag veel hoger worden, dan wanneer het geld in een keer was betaald. De kosten van incasso advocaten werken behoorlijk verhogend.

Incasso Tilburg

Wanneer de Incasso Tilburg niet verloopt zoals het zou moeten verlopen, zal de incasso advocaat ervoor zorgen dat u uw geld ontvangt. Wanneer u als bedrijf blijft weigeren om het bedrag te betalen, dan kunnen incasso advocaten het faillissement aanvragen. Dan wordt er door een conservatoir beslag gelegd of er zal een incasso kort geding worden gestart. Dat zal plaatsvinden bij de voorzieningenrechter. Het is verstandiger, omdat u als schuldenaar zo’n zaak nooit zal winnen, gewoon te betalen. Het bedrag dat uiteindelijk betaald moet worden, zal veel hoger zijn geworden dat wat u in eerste instantie moest betalen toen u de spullen bij het bedrijf bestelde.

https://www.onyx-advocaten.nl/