TAEC
Image default
Rechten

Naar wie gaat jouw nalatenschap?

Nadenken over de dood is voor niemand een prettige gedachte. Wanneer je nog vollop geniet van het leven wil je simpelweg niet te veel bezig zijn met dat ene moment. Toch is het wel belangrijk dat je jouw nalatenschap goed regelt voor je gezin, familie en vrienden. Het is dan ook handig dat je ervoor kiest om een testament op te stellen. Maar wat is zo’n testament nou eigenlijk en wat kun je er mee?

Het testament

Een testament is een notariële akte oftewel een document waarin je kunt vastleggen wat er bij jouw overlijden moet gebeuren met je nalatenschap. Zelfs wanneer je weinig hebt kun je iets nalaten. Hierbij kun je denken aan: schulden, spullen, dieren en eigen vermogen. In een testament staat hoe deze nalatenschap wordt verdeeld en wie jij hebt gekozen als executeur. Een executeur is een persoon die de erfenis afhandelt namens alle erfgenamen.

Wilsbekwaam zijn

Om een testament te mogen maken moet je wilsbekwaam zijn. Hierbij wordt bedoeld dat je in staat moet zijn om alle gevolgen van een testament te begrijpen. Een testament wordt gemaakt bij een notaris en wanneer een notaris twijfelt aan de wilsbekwaamheid dan de notaris kan hij weigeren. Hierbij kun je denken aan wanneer iemand een geestelijke stoornis of dementie heeft.

Soorten testamenten

Het Nederlandse wetboek kent verschillende soorten testamenten

1. Levenstestament
Wanneer je hebt gekozen voor een levenstestament dan geef je de volmacht aan één of meerdere mensen die jouw zaken regelen wanneer je dat zelf niet meer kunt door ziekte zoals Alzheimer.

2. Langstlevende testament
Een langstlevende testament is zo duidelijk als de naam zelf. De langstlevende (geregistreerde partner) is de enige erfgenaam. Kinderen, familieleden of bloedverwanten krijgen hun erfdeel pas wanneer de langstlevende ook overlijdt.

Niet als echtpaar één testament

Een testament is een individueel document dat je niet samen met je partner kunt opstellen. Beide maken dus een eigen testament. Wil je dingen gezamenlijk regelen zoals bijvoorbeeld de voogdij over de kinderen dan kun je beiden in het individuele testament de voogdijbepaling opnemen. Het is dan wel zo handig om allebei naar dezelfde notaris te gaan. Het uitwisselen van documenten tussen notarissen kan na overlijden enige tijd duren.

Erfrecht advocaat inschakelen

Rondom een erfenis kan er helaas tussen erfgenamen een conflict ontstaan. Zo kan er een erfenis geclaimd worden of staat er een discussie over de correcte verdeling. Een erfrecht advocaat zoals Erfrechtonline kan hierbij helpen. De advocaten van een kantoor verlenen onder andere rechtsbijstand aan erfgenamen, executeurs, testamentair bewindvoerders, schuldeisers, legatarissen en legitimarissen.