TAEC
Image default
Banen en opleidingen

Outplacement in onderwijs steeds populairder

Een voormalige leraar Nederlands is dierenverzorger geworden. Een andere collega werkt nu als manager bij de afdeling burgerzaken in Den Haag en een voormalige leraar wiskunde werkt nu als projectleider bij een IT-bedrijf.
Hun functieverandering is tot stand gebracht door een outplacementbureau. Dat zoekt in opdracht van werkgevers naar vervangende banen voor werknemers die een overstap willen of moeten maken naar een andere sector.

Van het verschijnsel outplacement wordt in toenemende mate gebruik gemaakt in het onderwijs. Vaak komt het omdat docenten er achter komen dat het onderwijs toch niet zo goed bij hen past of men functioneert gewoon minder goed. Docenten kunnen niet vooruit, want scholen zijn platte organisaties. De enige promotie die gemaakt kan worden is die naar rector of decaan, maar voor het overige is er weinig mogelijk. Docenten zitten vaak jaren in één functie zonder een perspectief.

Waarom outplacement?

Het goede van outplacement is dat mensen geleerd wordt om na te denken over wat ze het liefste doen en het beste kunnen, om zich vervolgens op de markt te oriënteren en dan iets anders te kiezen. Outplacement als het geheel van diensten en adviezen dat in opdracht van de werkgever ten dienste van de werknemer wordt gesteld. Met het doel voor deze laatste op zo kort mogelijke termijn een nieuwe passende werkkring te vinden. Ontslag of overplaatsing met nazorg, zou je kunnen zeggen.
Het inschakelen van een outplacementbureau betekent niet altijd automatisch het vertrek van een docent. Soms blijken er toch nog passende interne functies te bestaan waar men in kan hervatten. Het outplacementtraject heeft dat dan vaak helder gemaakt.
De vraag is natuurlijk ook of docenten behoefte hebben aan de snelle outplacementadviseurs die mogelijkheden op de arbeidsmarkt uitleggen als ware het een marketingproduct is. Ken jezelf, je plek, je waarde en leer jezelf te verkopen (CV, presentatie, sollicitatiebrief, etc.).
Volgens Rein Reddingius van Outplacementbureau Werkcontact in Den Haag valt dat allemaal wel mee; “zolang je oprecht betrokken bent, je integer in je vak staat en vooral goed luistert naar je kandidaat, kun je mensen helpen zich zo te verkopen dat de vlag de lading dekt en ze daadwerkelijk vertellen wie ze zijn.

https://www.outplacementverzekering.nl