TAEC
Image default
Financieel

Schenkingsvrijstellingen nader toegelicht

U mag uw kind eenmalig een hoger bedrag schenken dan de jaarlijkse vrijstelling. De hoogte van die eenmalige vrijstelling is afhankelijk van de vraag wat uw zoon of dochter met het geld gaat doen. Er zijn best veel mogelijkheden, maar er zijn evenveel voorwaarden die daaraan zijn verbonden.

Niet dubbelop

In 2022 is de jaarlijkse vrijstelling € 5.677,00 (in 2021 was dit vanwege Covid-19 nog € 6.604,00). De eenmalig hogere vrijstelling is een uitzondering en mag niet nog eens naast de jaarlijkse vrijstelling worden geschonken.

Een verhoogde vrijstelling is een belastingvrije schenking voor de eigen woning of een dure studie. Of een belastingvrije schenking die uw kind vrij mag besteden.

De verhoogde vrijstellingen voor 2022 op een rijtje

Vrij besteedbaar: uw kind mag eenmalig een schenking van €27.231,00 naar eigen inzicht besteden. Uw zoon of dochter mag dus zelf beslissen wat hij of zij met uw schenking doet. Belangrijke voorwaarde is dat uw kind niet eerder een ‘verhoogde vrijstelling’ heeft benut voor een schenking die het van u kreeg.

Zorg er ook voor dat u de schenking doet wanneer uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. Of dat de partner van uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. U mag ook schenken op de dag van de 40e verjaardag van uw kind (of diens partner).

Eenmalig verhoogd vrijgestelde schenking of een‘reguliere’ schenking. Uw kind moet wel aangifte schenkbelasting doen!

Aangifte doen voor een schenking in 2022 kan vanaf maart (online) op Mijn Belastingdienst.

Eenmalige schenking van € 106.671,00 voor aankoop of verbouw van een huis voor uw kind.Koopt uw kind een huis? Of gaat hij of zij een woning verbouwen? Dan geldt daarvoor een belastingvrije gift van maximaal € 106.671,00

Let op de voorwaarden. Zorg er ook bij deze vorm van schenken voor, dat u dit doet wanneer uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. Of dat de partner van uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. U mag ook schenken op de dag van de 40e verjaardag van uw kind (of diens partner). Ook hier is er de voorwaarde dat uw kind niet eerder een ‘verhoogde vrijstelling’ heeft ontvangen voor een schenking van u. Hier wordt een belastingvrije schenking bedoeld voor de eigen woning of een dure studie. Of een naar eigen inzicht (vrij te besteden belastingvrije schenking die uw kind heef gehad. Heeft uw kind dit wel? 

Uw kind
koopt of verbouwt met de schenking een huis of appartement waarin het zelf woont of gaat wonen, of lost met het geld de eigenwoningschuld af, oflost een restschuld van een verkochte eigen woning af, ofkoopt met uw gift rechten van erfpacht, opstal of beklemming van de eigen woning afUw kind besteedt het geld uiterlijk in 2024U en uw kind kunnen schriftelijk aantonen dat de schenking is betaald en dat de schenking echt is gebruikt voor de eigen woning. Is de schenking vastgelegd in een overeenkomst? Dan mogen daarin geen voorwaarden staan voor de schenking, met uitzondering van de voorwaarde dat uw kind de schenking op tijd voor de eigen woning moet gebruiken.

Schenking verdelen over 2 of 3 jaar

U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om 3 jaar lang ruim € 30.000,00 per jaar te schenken. Enige restrictie is dat uw kind – of de partner van uw kind – in het laatste jaar waarin u schenkt nog geen 40 jaar is. En zolang aan de voorwaarden hierboven is voldaan.
Let op: uw kind moet wel elk jaar aangifte schenkbelasting doen!

Is het huis gekocht of de verbouwing afgerond en heeft uw dochter of zoon geld over? Geen probleem. Uw kind mag van uw schenking altijd € 27.231,00 vrij besteden. Bijvoorbeeld aan nieuwe meubels. Let op: smeert u de schenking uit over 2 of 3 jaar? Dan mag uw kind alleen in het 1e jaar € 27.231,00 aan iets anders besteden dan de eigen woning.

Bij een schenking van een bedrag aan uw kind voor een eigen woning moet hij of zij aangifte schenkbelasting doen!Online aangifte doen voor een schenking in 2022 kan vanaf maart op Mijn Belastingdienst.

Eenmalige schenking van € 56.724,00 voor een dure studie van zoon of dochter

Wanneer uw kind een dure studie gaat volgen, dan mag u uw zoon of dochter hiervoor eenmalig € 56.724,00 belastingvrij schenken

Houd rekening met de volgende voorwaarden:
Uw kind (of diens partner) is tussen de 18 en 40 jaar.
Schenken op de dag van de 40e verjaardag mag ook nog.
De studie of opleiding kost minstens € 20.000 per jaar, exclusief levensonderhoud.
Uw kind heeft niet eerder een ‘verhoogde vrijstelling’ gebruikt voor een schenking van u. d Hier wordt een belastingvrije schenking bedoeld voor een eigen woning of een dure studie. Of een belastingvrije schenking die uw kind vrij mag besteden.

Een notaris heeft uw schenking vastgelegd in een akte waarin staat:
Voor welke studie of opleiding uw donatie is bedoeld.
Hoe hoog de verwachte kosten van de studie of opleiding zijn.
Dat de schenking vervalt als het bedrag uiterlijk in 2024 nog niet is besteed aan de opleiding of studie.
Dat u en uw kind schriftelijk kunnen aantonen dat de schenking is betaald en dat de schenking echt is gebruikt voor de opleiding.
Dat uw kind de schenking niet mag gebruiken voor de aflossing van eerdere schulden voor een studie of opleiding, voordat u de schenking deed.

De studie is wel duur, maar ook weer geen € 56.724,00
Dan is het leuke nieuws dat uw kind van de schenking bijna de helft vrij mag besteden. Namelijk € 27.231,00. Bijvoorbeeld om op reis te gaan of om een eerdere studieschuld af te lossen. De overige € 29.493,00 moet uw kind wél besteden aan de (nieuwe) studie en mag dus niet besteed worden aan het aflossen van een eerdere studieschuld.

Geeft u uw kind een bedrag voor een dure studie? Dan moet hij of zij aangifte schenkbelasting doen.

 

Kijk voor meer informatie over schenken op https://www.stotijnnotariaat.nl/schenken