TAEC
Image default
Rechten

Wanneer gebruik je een VOG verklaring?

In sommige gevallen is het nodig een VOG verklaring op te vragen. Bijvoorbeeld wanneer je van baan wisselt en in een functie gaat werken die gepaard gaat met risico’s. Met een VOG verklaring kan een werkgever uitsluiten dat jij in het verleden een integere of onbetrouwbare medewerker bent geweest.

Wat is een VOG verklaring?

Met een VOG verklaring, ook ‘verklaring omtrent gedrag’ genoemd, kun je met een verklaring van de overheid aantonen dat je gedrag en de achtergrond geen obstakel vormen om een bepaalde functie uit te kunnen voeren. Meestal spreken we dan over functies met meer risico. Bijvoorbeeld omdat er jongeren, ouderen of kwetsbare personen bij betrokken zijn. In dit geval bewijs je als het ware dat jij geen onveilige dingen zal doen tijdens je werk.

De afgelopen jaren zijn de regels rondom de VOG verscherpt en is de VOG voor meer functies verplicht gesteld.

Wanneer gebruik je deze?

Zoals al eerder benoemd kan een VOG in verschillende gevallen nodig zijn. Bijvoorbeeld voor het vervullen van een functie waarin je werkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen. Je nieuwe werkgever kan dan vragen om een VOG verklaring.

Omdat een VOG een momentopname is, is deze niet onbeperkt geldig. Wanneer je wordt gevraagd om een VOG verklaring is het belangrijk te weten hoe oud deze mag zijn.

Voor sommige functies is een VOG wettelijk verplicht gesteld, bijvoorbeeld voor leraren, taxichauffeurs en gastouders. Via de wet is vastgelegd welke beroepen verplicht zijn voor zo’n VOG. Ook als invalkracht of vrijwilliger kan een VOG nodig zijn. Verder kan een VOG verplicht zijn voor het aanvragen van een visum, bij emigratie of voor het lidmaatschap van een schietclub.

Waar krijg je een VOG?

Wanneer je VOG verlopen is en je dus een nieuwe moet aanvragen dan doe je dit makkelijk zelf bij de gemeente. Zij gaan vervolgens na of je naam voorkomt in de registers van justitie of politie.

Tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden kan er worden gekeken naar de afgelopen 4 jaar. Staan er geen strafbare feiten op je naam, dan krijg je een VOG verklaring.

De aanvraag loopt via de gemeente waar de potentiële werknemer ingeschreven staat. Officieel wordt er acht weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing genomen, maar vaak krijg je de VOG al binnen anderhalve week.

Fraude

Ben jij werkgever of de ontvanger van de VOG verklaring? Let dan goed op! Er is een kans aanwezig dat je nieuwe een neppe VOG hebt ontvangen. Potentiële medewerkers met een justitieel verleden proberen soms de boel te frauderen. De echtheid van de VOG is gelukkig gemakkelijk vast te stellen.

Het document heeft een aantal beveiligingen, zoals een watermerk. Controleer de VOG verklaring dus zorgvuldig! 

 

https://www.vognodig.nl/blog/hoe-herken-je-een-echte-vog