TAEC
Image default
Bedrijven

Wanneer moet een gevel vernieuwd worden?

Er kunnen verschillende redenen zijn

Renovatiewerken kunnen nodig zijn om de gevel te verfraaien, om energie te besparen of om nodige herstelmaatregelen uit te voeren. Het vernieuwen van een gevel kan verschillende dingen betekenen: alleen het opfrissen van de gevelverf of het repareren van scheuren. Ook de bescherming van de constructie van het gebouw, een vernieuwing van de isolatie of de bekleding, evenals een latere installatie van isolatie zijn mogelijke redenen. Bij scheuren of beschadigingen geldt het volgende: controleer de oorzaak grondig om vervolgens praktische maatregelen te nemen en neem contact op met Veldhuizen gevelrenovatie.

Verschillende factoren

Wanneer gevelrenovatie Utrecht uw gevel moet renoveren, hangt af van de mate waarin bepaalde factoren de gevel in de loop van de tijd aantasten. Deze factoren omvatten:

  • Luchtverontreiniging
  • Regen
  • Mechanische invloeden
  • Temperatuurschommelingen
  • Mos en algen
  • Verontreinigende stoffen
  • Spanningen in het metselwerk

Gevels hebben op zichzelf een lange levensduur.

Meestal volstaat het om de gevelverf of het pleisterwerk na enkele tientallen jaren te vernieuwen. Om diepere schade te voorkomen, moet de gevel van tijd tot tijd worden geïnspecteerd.

Wat is het beste tijdstip voor renovatie of restauratie?

Veldhuizen gevelrenovatie zal als algemene regel stellen dat de renovatie het beste kan uitgevoerd worden bij gematigde temperaturen.

Welke stappen gevelrenovatie Utrecht in detail zal moeten ondernemen bij de renovatie van een gevel hangt ook af van de specifieke schade: het gaat onder meer om scheuren, verwering, mosaantasting, vochtige plekken of verkleuringen. En het hangt er ook van af of u een pleister of een gevelbekleding gebruikt. Bij gevelbekleding zijn er verschillende materialen en oppervlakken, zoals klinkers, leisteen of hout. Hier kan de renovatie duurder uitvallen dan bij een gepleisterde gevel.

https://www.vg.nl