TAEC
Image default
Electronica en Computers

Waarom ondernemers kiezen voor IT lifecycle management

Wat is Device lifecycle management?

Device lifecycle management zijn alle activiteiten of taken met betrekking op draadloze apparaten van werknemers. De activiteiten bestaan voornamelijk uit het aankopen, onderhouden en repareren van de draadloze apparaten. In de meeste gevallen vallen deze activiteiten onder de werkzaamheden van de IT afdeling binnen een bedrijf. Sommige activiteiten worden vaker uitgevoerd dan anderen. De aanschaf van computers zal bijvoorbeeld maar eens in de zoveel jaar hoeven te gebeuren, terwijl systeemupdates meerdere malen per jaar uitgevoerd kunnen worden.

Wat zijn voordelen van Device lifecycle management?

Device lifecycle management brengt vele voordelen met zich mee. Zo zal de IT afdeling binnen het bedrijf een last minder hebben om mee te stoeien. Hiernaast geeft het een duidelijk overzicht van de status van werkzaamheden en de apparaten. Alles is digitaal en hierdoor kunnen processen worden geautomatiseerd, denk hierbij aan de aanschaf en afschrijven van apparaten. Omdat het digitaal is kan elke medewerker eenvoudig de planning van bijvoorbeeld onderhoudsbeurten zien. Zo weten zij of ze hun apparaat moeten langsbrengen voor bijvoorbeeld een update.

Wanneer een apparaat wordt afgeschreven, zal de software de restprijs automatisch verrekenen met het aanschaffen van een nieuw apparaat. Deze functie zorgt bijvoorbeeld voor een helder financieel overzicht. Omdat er een duidelijk overzicht is van de meetbare punten, is het als bedrijf ook makkelijk om hier op in te spelen door bijvoorbeeld over te stappen op andere apparaten die duurzamer zijn. 

Met het binnenkomen en weggaan van werknemers is het hebben van een device lifecycle management ook erg handig. Omdat alles geautomatiseerd is, kunnen de nieuwe werknemers makkelijk hun ingestelde device ophalen en andersom weer inleveren. Onder werknemers worden ook tevredenheidsmetingen gedaan, aan de hand van deze metingen kunnen weer aanpassingen worden gedaan.

Wanneer apparaten toe zijn aan vervanging, zullen de oude apparaten worden opgehaald. Deze kunnen vervolgens op locatie worden voorzien van dataverwijdering. Wanneer dit niet op locatie kan zal het binnen 24-48 uur bij het management zelf gebeuren. Hier ontvangt u als bedrijf een officieel dataverwijdering certificaat van.

Als ondernemer

Device lifecycle management kan voor ondernemers dus erg in het voordeel zijn. De IT afdeling heeft een last minder, er zijn heldere overzichten van alle meetbare punten, er kan efficiënter worden omgegaan met kosten van apparaten, de planningen voor werknemers staan online en op alle gemeten punten kan makkelijk worden ingespeeld. Alle processen zijn geautomatiseerd waardoor it lifecycle management erg aantrekkelijk is voor ondernemers.