TAEC
Image default
Gezondheid

Deze tandartskosten zijn aftrekbaar van de belasting

Zijn tandartskosten aftrekbaar? In sommige gevallen wel, maar alleen wanneer de zorgverzekering deze kosten niet vergoedt. Binnen de belastingaangifte vind je een aparte aftrekpost die bedoeld is voor zorgkosten. Wel moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Basisverzekering en aanvullende verzekering

Veel mensen hebben een aanvullende verzekering. Dit betekent dat tandartskosten zoals periodieke controle en gebitsreiniging vergoed worden. Helaas zit je aan een jaarlijkse maximum vergoeding. Is je gebit er slecht aan toe dan maak je hogere kosten dan de zorgverzekeraar wil vergoeden.

Het gedeelte dat de zorgverzekeraar niet vergoed kun je mogelijk aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit betekent dat je op de eindstreep minder inkomstenbelasting betaalt of zelfs geld terugkrijgt.

Een andere voorwaarde is dat de zorgaanbieder gecontracteerd moet zijn bij de zorgverzekeraar. Kies je voor een tandarts die geen contract met de zorgverzekeraar heeft, dan kun je deze kosten vaak niet van de belasting aftrekken.

Alleen noodzakelijke kosten

Tandartskosten kunnen flink oplopen, soms tot meer dan € 3000. Een en ander is afhankelijk van het type behandeling. Tandartskosten zijn alleen aftrekbaar wanneer de behandeling noodzakelijk is. Bijvoorbeeld omdat je gebit in zeer slechte staat is en je een kunstgebit, brug of kronen krijgt. Maar ook een wortelkanaalbehandeling of het vullen van gaatjes valt onder noodzakelijke zorg.

Vind je de kleur van je tanden niet mooi en laat je deze bleken? Dit valt niet onder noodzakelijke zorg. De belastingdienst wijst je aanvraag dan af.

Wanneer je niet verzekerd bent

Het komt heel weinig voor maar tandarts Hoofddorp merkt dat sommige mensen niet zijn verzekerd. Ten eerste is de basis zorgverzekering verplicht. Wie deze zorgverzekering niet afsluit kan een boete verwachten en wordt alsnog verplicht om zich te verzekeren. Ten tweede zijn tandartskosten niet aftrekbaar van de belasting wanneer je niet verzekerd bent.

Tandartskosten aftrekbaar: het drempelbedrag

Je krijgt tandartskosten niet vergoed en wil ze van de belasting aftrekken. Helaas is het niet zo dat tandartskosten onbeperkt aftrekbaar zijn. Je zit namelijk aan een drempelbedrag vast. Hoeveel je maximaal kunt aftrekken hangt van je jaarinkomen af, maar ook van het feit of je een fiscale partner hebt. Op de website van de belastingdienst vind je de meest actuele drempelbedragen met betrekking tot zorgkosten.

Kosten die onder het eigen risico vallen

Iedereen heeft een jaarlijks eigen risico. Zorgkosten die de verzekeraar niet vergoedt valt mogelijk onder het eigen risico. Wanneer je van uit het eigen risico moet betalen kun je deze kosten niet bij de belastingdienst aftrekken.

Wat is nog meer niet aftrekbaar? In het verleden kon de premie voor zorgverzekering mee worden genomen in de belastingaangifte. Dit is tegenwoordig niet meer het geval. Het eigen risico maar ook de eigen bijdrage die je betaalt zijn niet aftrekbaar.

Informeer vooraf naar de kosten en vergoedingen

Wanneer een tandartsbehandeling niet onder de zorgverzekering valt dan krijg je altijd informatie over de kosten. Je moet vooraf weten wat je gaat betalen. Tandartspraktijk Hoofddorp is verplicht om patiënten over deze kosten te informeren. Wanneer je twijfelt over een vergoeding kun je altijd contact opnemen met je zorgverzekeraar. Deze kan precies uitleggen of een behandeling vergoed wordt en zo ja, tot welk bedrag.

Moet je hoge kosten maken? Het hangt van je situatie af of deze tandartskosten aftrekbaar zijn. Een accountant of boekhouder kan hier meer over vertellen en een inschatting maken. Houd er wel rekening mee dat gemaakte zorgkosten alleen in datzelfde jaar aftrekbaar zijn, dus niet enkele jaren later.