TAEC
Image default
Banen en opleidingen

Een arbeidscontract opstellen, waar moet je aandacht voor hebben?

Op het moment dat je ervoor kiest om iemand nieuw in dienst te nemen zal je daarvoor uiteraard altijd een bepaalde overeenkomst willen opstellen. Deze overeenkomst noemt een zogenaamd arbeidscontract. In principe is het niet wettelijk verplicht om een dergelijke overeenkomst te laten opstellen. Toch zal je in de praktijk kunnen vaststellen dat, dat in het merendeel van de gevallen wel degelijk gebeurt. De reden hiervoor is eenvoudig. Indien er niet voor zou worden gekozen om een schriftelijke overeenkomst op te maken zou dat als gevolg kunnen hebben dat er op een bepaald moment discussie zal ontstaan waar geen van beide partijen bewijs voor heeft. Dat kan niet de bedoeling zijn. Het laten opstellen van een contract is dan ook zeker de moeite meer dan waard om te overwegen. Wil je graag ontdekken waar dan precies aandacht aan te moeten besteden? Dan is het zeker interessant om even de onderstaande informatie door te nemen.

Wat is een arbeidscontract? 

Een arbeidscontract is een overeenkomst die wordt opgesteld tussen enerzijds de werkgever en anderzijds de persoon die in dienstverband voor het bedrijf zal komen werken. Het document omvat eigenlijk alle afspraken die onderling zijn gemaakt. Op deze manier kan er hier nooit discussie over bestaan. Dit zorgt ervoor dat een arbeidsovereenkomst in de praktijk een bijzonder waardevol document is die heel wat problemen kan voorkomen. Het laten opstellen van zo’n contract bij het in dienst nemen van nieuw personeel is dan ook in de praktijk altijd sterk aanbevolen.

Wat moet er in een arbeidscontract worden opgenomen?

De exacte inhoud van een arbeidscontract is niet vastgesteld. Dit betekent dat je er zonder probleem voor zou kunnen kiezen om deze naar eigen inzicht gedeeltelijk te gaan invullen. Dit gezegd hebbende is het zo dat er eigenlijk in elke arbeidsovereenkomst wel bepaalde concrete informatie wordt opgenomen. Het gaat hierbij dan onder meer om de volgende informatie:

  • De gegevens van zowel de werkgever als de werknemer.

  • De hoofdplaats waar er zal worden gewerkt.

  • De taakomschrijving van de persoon die in dienst wordt genomen.

  • Welke vergoeding er zal worden ontvangen door de werknemer.

  • Voor welke periode de overeenkomst loopt. 

Bovenstaande zaken zijn uiteraard nog maar het puntje van de ijsberg. Er zijn op het internet meer dan voldoende voorbeelden terug te vinden van overeenkomsten die je een zeer concreet beeld zullen geven wat er nu precies allemaal in een arbeidscontract moet worden opgenomen.

Zelf een arbeidscontract opstellen of toch maar uitbesteden?

Rest nog de vraag of je er nu in de praktijk best aan doet om zelf het contract op te stellen of om dit uit te besteden. Beide opties zijn eigenlijk mogelijk. Toch kan er in de praktijk niet zelden worden vastgesteld dat veel bedrijven ervoor kiezen om dit uit te besteden aan een expert. Dit niet in het minst omdat een dergelijke overeenkomst toch zeer belangrijk is. Dit niet alleen voor de werkgever, maar ook zeker voor de werknemer. Wanneer er dan mogelijks één of meerdere fouten in sluipen kan dat meteen grote gevolgen hebben. Ondanks het feit dat je dus in principe perfect zelf een arbeidscontract zou kunnen opmaken kan dit uitbesteden ook zeker het overwegen waard zijn. Kijk voor meer informatie op www.rocketlawyer.com